Space Hacking of COVID-19

Второ издание на Copernicus Hackathon Sofia

Скъпи приятели,

През месец април 2019 г. успешно се проведе първото издание на Copernicus Hackathon Sofia, организирано от Офиса за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ (RST-TTO), член на мрежата на Copernicus Relay, което премина при голям интерес и привлече повече от 60 участници от водещи университети в страната. Окуражени от положителния резултат от това събитие, ние подготвихме следващото издание на Copernicus Hackathon Sofia 2020, което трябваше се проведе на 24–26 април 2020 г. в гр. София, като част от Седмица на Космоса София 2020 – мащабно международно събитие, включващо международна конференция, два хакатона и индустриална изложба.

За съжаление пандемията COVID-19, която не само oсуети провеждането на това събитие, но и постави човечеството пред невиждано изпитание, още веднъж доказа колко решаваща е ролята на изследванията и новите технологии в кризисни ситуации. Затова ние решихме, независимо от трудностите и необичайната обстановка, да се опитаме да дадем нашия принос към преодоляването на тази криза като:


ХАКНЕМ COVID-19 ЧРЕЗ КОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ


И ако преди кризата имахме амбицията да дадем на участниците възможността да се запознаят с най-новите технологии за наблюдения на Земята от Космоса и да се опитат да намерят конкретни приложения, сега искаме чрез знанията и уменията на българските специалисти в областта на информационни технологии, физика, математика, науки за земята и др., провеждайки настоящия ВИРТУАЛЕН ХАКАТОН да допринесем за преодоляването на последствията от тази криза, чрез нови идеи, продукти и услуги, фокусирани в основните направления на програмата Коперник.

Скъпи приятели, призовавам Ви да се включите активно във виртуалния Copernicus Hackathon Sofia 2020 и дадете своя принос към усилията за справяне с тази пандемия.

Камен Илиев, Директор на RST-TTO

The winners


WINNER – Team FLASH (Germany/Bulgaria)


Awards:

ONE SEAT FOR THE COPERNICUS ACCELERATOR

500 euro free credits for cloud resources, along with free access to Earth Observation data on CREODIAS platform
6 months subscription for Workstreams.ai Pro

Project – Smart Cities:
DemoSat – Air quality is a contributing factor to developing chronic and serious illness

2nd PRIZE – Team MRSG (Greece)


Awards:

Visit to the Phi Week, ESRIN – ESA

300 euro free credits for cloud resources, along with free access to Earth Observation data on CREODIAS platform
6 months subscription for Workstreams.ai Pro

Project – Monitoring Danube & Black Sea:
Monitoring the impacts of marine and coastal activities on the Western Black Sea

3rd PRIZE – Team SENTINEL OFFSPRING (Belgium/France)


Awards:

One year GEO Premium subscription, Geo University

200 euro free credits for cloud resources, along with free access to Earth Observation data on CREODIAS platform
6 months subscription for Workstreams.ai Pro

Project – Monitoring Danube & Black Sea:
Impact of COVID-19 pandemic on water quality in the Danube estuary

COVID19 SPECIAL PRIZE – Team eoLocK (Bulgaria/United Kingdom)


Awards:

1000 EUR free annual subscription for CloudSigma


Project – Smart Cities:
Monitoring the dynamics of air pollution during the COVID-19 pandemic

ADDITIONAL PRIZE – Team SLIDEFINDER (Bulgaria)


Awards:

Adventures / Holiday in Bulgaria


Project – EO & Artificial Intelligence for E-Government:
LandSlide – Monitoring landslides in Bulgaria

Предизвикателствата на COVID-19

Към основните предизвикателства, които бяха определени, ние добавихме и три теми свързани с въздействието на пандемията COVID-19 и използването на технологиите за наблюдения на Земята.

"Умни" градове

Повече от 50% от населението на света живее в градски райони. Тенденцията показва, че до 2050 г. тя ще бъде близо 70%. Градските власти трябва да бъдат подготвени за всички въпроси, които може да предизвика свръхурбанизацията и тази тема е в списъка на целите за устойчиво развитие на Обединената нация като SDG11: Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове. Информационните и комуникационните технологии предлагат един от начините, за да се вземат правилни информирани решения.

МОНИТОРИНГ на промяната в замърсяването на въздуха по време на епидемията COVID19 с помощта на SENTINEL 5.

Мониторинг на Дунав и Черно море

Решаването на проблемите на регионално ниво винаги дава по-добри резултати. Приложенията на EO технологии могат да подобрят по-доброто управление на речните басейни, управлението на бреговата зона на Черно море, опазването на околната среда и биоразнообразието, управлението на риска, устойчивото развитие на техните ресурси и др. Рамката за морска стратегия, директивите на ЕС за биологичното разнообразие, политиката на ЕС за околната среда са просто част от правната рамка, формираща основните предизвикателства, определени за прилагането на политиките за опазване на околната среда.

Оценка на качеството на водите (основни биологични параметри) на р. Дунав и Черно море по време епидемията COVID19, с помощта на SENTINEL 2&3.

Електронно управление чрез спътникови данни и изкуствен интелект

Прилагането на данни за наблюдение на земята от програмата Copernicus с други масиви от пространствени данни би могло да се използва за подобряване на достъпността, прозрачността и ефективността на обществените услуги и предоставянето на по-добри електронни услуги за гражданите в области като информираност и оценка на ситуацията, регионално планиране и мониторинг на ресурсите. Данните за наблюдение на Земята и алгоритмите за изкуствен интелект могат да бъдат използвани за разработване на специален софтуер, който поддържа автоматична и полуавтоматична интерпретация на райони, засегнати от природни бедствия и аварии. Изкуствения интелект има голям потенциал в получаването и разбирането на подробните данни за наблюдение на Земята, по-конкретно за изменението на климата и други проблеми.

Използването на сателитна информация (SENTINEL) за оценка на географското разпространението на COVID19 чрез алгоритми за изкуствен интелект в национален и глобален мащаб.

Също така участниците могат да предложат собствена тема.

Програма

Часовете в тази програма са в EEST (CEST+1h)

24 април 2020 (петък)
ЧасДейностиТехн.Орг.
17:00 – 17:30 Откриване – (Камен Илиев)
Приветствие от организаторите
Приветствие от официалните гости
  Желяз Енев, Директор, Дирекция "Икономическа политика", Министерство на икономиката
  Томас Джонсон, Европейска комисия
  Натанаил Стефанов, член на УС на София Техпарк
  Jean-Jacques Tortora, генерален секретар на EURISY
  Geoff Sawyer, генерален секретар на EARSC
  Sofia Copernicus Hackathon (Камен Илиев)
SLACK/#_live_stream
(YouTube Live)
17:30 – 19:00 Представяне на програмата на Хакатона (Катя Димитрова)
Представяне на отбори, ментори (Камен Илиев)
Сформиране на отбори (Аделина Алексиева)
SLACK/#_live_webinar
(Zoom)
25 април 2020 (събота)
ЧасДейностиТехн.Орг.
10:00 – 14:00 Сформиране на отбори (Организатори) SLACK/#_teaming
14:00 – 14:30 Уебинар: Представяне на програмата „Коперник“ – Катя Димитрова, РСТ-ТТО SLACK/#_live_webinars
14:30 – 16:30 Технически семинар: Работа с облачните платформи и предоставяне на данни за хакатона
CREODIASМарчин Гил, CloudFerro
CloudSigmaВаня Николова, Виктор Григоров
SLACK/#_live_webinars
16:30 – 17:30 Менторска сесия – въвеждане (А. Алексиева, К. Илиев) SLACK/#_live_webinar
26 април 2020 (неделя)
Отборите работят самостоятелно
27 април 2020 (понеделник)
ЧасДейностиТехн.Орг.
Отборите работят самостоятелно
16:30 – 17:00 Уебинар: GEO University - Промяна в парадигмата на образованието – Д-р Димитрис Сикас, Главен изпълнителен директор GEO University SLACK/#_live_webinars
17:00 – 18:00 Дискусия с ментори върху трите основни теми и специалните COVID-19 предизвикателства на хакатона SLACK/#_mentors_chat
28 април 2020 (вторник)
ЧасДейностиТехн.Орг.
Отборите работят самостоятелно
16:00 Представяне на презентация с първоначални идеи e-mail
16:30 – 17:00 Уебинар: Проект PARSEC-H2020 – Вероника Борейко, EARSC SLACK/#_live_webinars
17:00 – 18:00 Преглед на напредъка с организатора на хакатона и менторска сесия SLACK/#_mentors_chat
29 април 2020 (сряда)
ЧасДейностиТехн.Орг.
Отборите работят самостоятелно
16:30 – 17:00 Уебинар: Приложение на сателитните данни за безопасни и устойчиви градове – Жан-Жак Тортора, EURISY SLACK/#_live_webinars
17:00 – 18:00 Преглед на напредъка с организатора на хакатона и менторска сесия SLACK/#_mentors_chat
30 април 2020 (четвъртък)
ЧасДейностиТехн.Орг.
Отборите работят самостоятелно
11:00 – 12:00 Онлайн брифинг среща за 6-тата тръжна процедура, по Плана за европейските коопериращи държави (PECS), на Европейската космическа агенция (ЕКА) за България, ЕКАуебинари – ESTEC-ESA, Министерство на икономиката, България WEBEX/#_live_webinars
SLACK/#_live_stream
16:00 Представяне на презентация с първоначални идеи e-mail
16:30 – 17:00 Уебинар: Първи стъпки в Workstreams – Eлиа Голдфарб, Workstreams.ai SLACK/#_live_webinars
17:00 – 18:00 Преглед на напредъка с организатора на хакатона и менторска сесия SLACK/#_mentors_chat
24:00 Затваряне на регистрацията
1 май 2020 (петък) – 3 май 2020 (неделя)
Отборите работят самостоятелно
4 май 2020 (понеделник)
TimeActionsTech. Inf.
Отборите работят самостоятелно
18:30 – 19:30 Видео конференция с всеки отбор
Преглед на напредъка с организатора на хакатона и менторска сесия
Критерии за оценка, обявяване на жури и награди
SLACK/#_live_webinars
SLACK/#_mentors_chat
5 май 2020 (вторник)
Отборите работят самостоятелно
18:00 – 18:30 Уебинар: Управление на проекти в сферата на дистанционните изследвания на земята  –  Стела Александрова SLACK/#_live_webinars
18:30 – 19:30 Преглед на напредъка с организатора на хакатона и менторска сесия SLACK/#_mentors_chat
6 май 2020 (сряда)
Отборите работят самостоятелно
7 май 2020 (четвъртък)
ЧасДейностиТехн.Орг.
Отборите работят самостоятелно
16:00 – 18:00 Преглед на напредъка с организатора на хакатона, Менторска сесия, Инструкции за подготовка на презентациите SLACK/#_mentors_chat
Хакване и подготвяне на презентациитеSLACK
8 май 2020 (петък)
ЧасДейностиТехн.Орг.
08:00 Deadline for submission of final presentation Изпращане на е-майл
12:00 – 16:00 Презентиране на резултатите SLACK/#_live_webinars
17:30 – 19:00 Обявяване на победителите
Награждаване и закриване
Виртуално питие – бутилка вино за участниците
SLACK/#_live_webinars
Регистрацията е затворена на 30.04.2020

Ментори

С менторите заедно ще откриете решение на възникналите въпроси по време на хакатона. Менторите ще Ви оказват помощ в различните направления, съобразно специалността им.


Катя Димитрова

Copernicus Applications, Дистантционно наблюдение на земята& ГИС

инж. Христо Лукарски

Обработка на изображения & анализ на данни, IDL, C++

Доц. Георги Желев

Дистанционно наблюдение на Земята, ИКИТ-БАН

Контакти

Tel : +359 2 979 2498 (2453)
Под патронажа на

Под ръководството на

Организатор

Със съдействието на

Партньори и спонсори