Space Hacking of COVID-19

Second Edition Copernicus Hackathon Sofia 2020

През месец април 2019 г. успешно се проведе първото издание на Copernicus Hackathon Sofia, организирано от Офиса за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ (RST-TTO), член на мрежата на Copernicus Relay, което премина при голям интерес и привлече повече от 60 участници, основно от водещи университети.


Отчитайки положителния резултат от това събитие, ние подготвяме следващото издание на Copernicus Hackathon Sofia 2020, което ще се проведе през периода 24 – 26 април 2020 г. в гр. София. И ако за първия хакатон имахме амбицията да дадем на участниците възможността да се запознаят с най-новите технолoгии за наблюдения на Земята от Космоса и да се опитат да намерят конкретни приложения, то с настоящия хакатон си постaвяме амбицията да привлечем фирми, специалисти и студенти, които ще имат възможността да разработят нови иновативни продукти и услуги, предназначени за крайни потребители в три от основните направления на програмата Коперник:

Наградите, менторите и журито ще бъдат обявени след отваряне на официалната регистрация за хакатона.

Предизвикателствата на COVID-19

Тези теми са предназначени, за да ви насочат в общата посока на използване на продуктите/услугите, но тъй като креативността е с приоритет при нас, ще приемем и ваши идеи, които не са по изброените теми.

"Умни" градове

Повече от 50% от населението на света живее в градски райони. Тенденцията показва, че до 2050 г. ще бъде близо 70%. Градските власти трябва да бъдат подготвени за всички въпроси, които може да предизвика свръхпопулацията и тази тема е в списъка на целите за устойчиво развитие на Обединените нации като SDG11: Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове. Информационните и комуникационните технологии предлагат един от начините, за да се вземат правилни информирани решения.

МОНИТОРИНГ на промяната в замърсяване на въздуха по време на епидемията COVID19 с помощта на SEITNIEL 5

Мониторинг на Дунав и Черно море

Решаването на проблемите на регионално ниво винаги дава по-добри резултати. Приложенията на технологиите за наблюдение на земята могат да подобрят управлението на речните басейни, управлението на бреговата зона на Черно море, опазването на околната среда и биоразнообразието, управлението на риска, устойчивото развитие на техните ресурси и др. Рамковата директива за морската стратегия, директивите на ЕС за биологичното разнообразие, политиката на ЕС за околната среда са просто част от правната рамка, формираща основните предизвикателства, определени за прилагането на политиките за опазване на околната среда.

Оценка на качеството на водите (основни биологически параметри) на р. Дунав и Черно море по време епидемията COVID19, с помощта на SEINTINEL 2&3

Интелигентно регионално управление

Прилагането на данни за наблюдение на земята от програмата Copernicus с други масиви от пространствени данни би могло да се използва за подобряване на достъпността, прозрачността и ефективността на обществените услуги и предоставянето на по-добри електронни услуги за гражданите в области като информираност и оценка на ситуацията, регионално планиране и мониторинг на ресурсите. Данните за наблюдение на Земята и алгоритмите за изкуствен интелект могат да бъдат използвани за разработване на специален софтуер, който поддържа автоматична и полуавтоматична интерпретация на райони, засегнати от природни бедствия и аварии.

Използването на сателитна информация (SEINTINEL) за оценка на географското разпространението на COVID19 чрез алгоритми за изкуствен интелект в национален и глобален мащаб

Също така участниците могат да предложат собствена тема.

Инфо ден

Информационният ден на хакатона е предвиден за 15 април. Нашите лектори ще проведат онлайн видеоконференция (webinar), на която потенциалните участници ще имат възможност да получат допълнителна информация за предстоящите цели и задачи на програмата Copernicus, достъпа до данните на спътниците Sentinel.

Очаквайте скоро подробности относно часа и начина на провеждане.

Желаещите да участват в онлайн семинара могат да се регистрират тук.

Уебинар регистрация

Програма

24 април - Официално откриване, представяне, сформиране на отбори
17:00 - 18:00 Регистрация на участниците и сформиране на отбори (ZOOM)
18:00 - 19:00 Представяне на програмата 'Коперник' (ZOOM)
19:00 - 20:00 Хакване (SLACK)
20:00 – 21:00 Менторска сесия (ZOOM)
21:00 - 00:00 Хакване (SLACK)
25 април - Ден 1
00:00 – 10:00 Хакване (SLACK)
10:30 - 12:00 Технически семинар: DIAS -Облачни платформи, услуги за достъп до сателитни данни, използване и поддръжка. (ZOOM)
19:00 - 20:00 Представяне на програмата 'Коперник' (ZOOM)
13:00 - 16:00 Хакване (SLACK)
16:00 - 17:00 Менторски сесии - ранни резултати, проблеми (ZOOM)
17:00 - 00:00 Хакване (SLACK)
26 април - Ден 2
00:00 – 08:00 Хакване (SLACK)
09:00 – 10:00 Хакване (SLACK)
10:00 - 12:00 Обучение за представяне на резултатите и финална менторска сесия (ZOOM)
13:00 - 14:00 Хакване и подготвяне на презентациите (SLACK)
14:00 - 17:00 Презентиране на резултатите (ZOOM)
17:00 - 17:30 Избиране на победителите (ZOOM)
17:30 - 18:00 Награждаване и закриване (ZOOM)

Често задавани въпроси

Какво е?

Copernicus Hackathon Sofia е съзтезание за развитие на технологиите за наблюдение на Земята, по европейската програма Copernicus. През месец април 2019 г. успешно се проведе първото издание на Copernicus Hackathon Sofia , което премина при голям интерес и привлече повече от 60 участници, основно от водещи университети. Отчитайки положителния резултат от това събитие, се подготвя следващото издание на Copernicus Hackathon Sofia 2020, което има целта да привлече фирми, специалисти и студенти, които ще имат възможността да разработят нови иновативни продукти и услуги свързани с използването на данни от спътниците за наблюдение на Земята SENTINEL.

Кога, къде, как?

От 24 до 26 април 2020 г. в град София. Състезанието ще е онлайн, базирано на платформите ZOOM и SLACK

Кои са организаторите?

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии "РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР" (RST-TTO), към Българска академия на науките.

Има ли такса за участие?

Участието е безплатно! Изисква се предварителна регистрация на сайта на хакатона.

Какви са изискванията?

Участниците трябва да са навършили 18 години. Трябва да се използва поне един Copernicus продукт и/или услуга. Ще се съставят отбори от 3 до 5 души.

Как се сформират отбори?

Имате възможност да се регистрирате като отбор или индивидуално. В деня на регистрацията ще бъдат сформират отбори за индивидуалните участници на база на предварителните им заявки и според техните умения.

Какви умения трябва да имат участниците в екипите?

Програмисти, графични и интерфейс дизайнери, специалисти в сферата на обработка на изображения, географски информационни системи, ръководители на проекти и експерти в тематични области (земеделие, лесовъдство, енергетика и други), използващи данни от спътници за наблюдение на Земята.

Какви са наградите?

ГОЛЯМАТА НАГРАДА /първо място/ - Едногодишно обучение в Copernicus Accelerator с възможности за финансиране на вашата бизнес идея чрез програмата Copernicus Masters.

Много допълнителни награди ще бъдат осигурени от национални и международни спонсори.

Има ли някакво предварително обучение?

Преди и по време на провеждането на събитието са предвидени бизнес и технически обучения под формата на онлайн семинарни лекции. На участниците ще бъдат предоставени необходимите спътникови данни и приложен софтуер базирани в облачна структура за разработването на проектите.

Регистрация

Контакти

Tel : +359 2 979 2498 (2453)
Под патронажа на

Под ръководството на

Със съдействието на

Партньори и спонсори

Организитор